ΕΛΛΑΔΑ

Η ώρα των Προφητειών. Από ώρα σε ώρα ξεκινούν τα μεγάλα γεγονότα…

Η ώρα των Προφητειών. Από ώρα σε ώρα ξεκινούν τα μεγάλα γεγονότα…

Τα τελευταία 10 χρόνια ζούμε μία μεγάλη παγκόσμια οικονομική κρίση.Η Ελλάδα από τον Απρίλιο του 2010 βρίσκεται σε συνεχόμενα μνημόνια. Μέσα σε αυτά τα 10 χρόνια πολλά άλλαξαν προς το χειρότερο.

Πολύς κόσμος έχασε τη δουλειά του,μειώθηκαν μισθοί-συντάξεις,αυξήθηκαν και επιβλήθηκαν νέοι φόροι και αντί ο κόσμος να στραφεί προς την εκκλησία και να υπάρξει Μετάνοια,δυστυχώς ζούμε μέσα σε μία αφασία και ένα σκοτάδι,που μας έφερε η αθε’ί’α και η αναισθησία.

Πόλεμοι ξεκίνησαν σε Λιβύη και Συρία(εκεί συμπλήρωσε τα 7 έτη)αλλά και η Ουκρανία διαμελίσθηκε.

Εντάσεις είχαμε και στα Βαλκάνια.Σκόπια,Κόσοβο και Σερβία βρίσκονται στο επίκεντρο αυτών.

Τις τελευταίες ημέρες,όπως όλα δείχνουν ,βαδίζουμε προς την έναρξη του 3ου Παγκοσμίου πολέμου.

Το δήθεν χημικό κτύπημα που έγινε στη Ντούμα της Συρίας,είναι η αφορμή ώστε το ΝΑΤΟ(ΗΠΑ-Γαλλία-Γερμανία-Βρετανία)να βομβαρδίσουν τη Δαμασκό.Η ρητορική των τελευταίων ωρών είναι πολεμική εκατέρωθεν,αφού η Μόσχα απαντά ότι σε ενδεχόμενη επίθεση στη Συρία,θα απαντήσει και οι συνέπειες θα

είναι δραματικές,αφού εκτός από την κατάρριψη των ΝΑΤΟ’ι’κών πυραύλων θα κτυπά και τις πηγές εκτόξευσης αυτών,πράγμα που σημαίνει τα πολεμικά καράβια ή το Ακρωτήριο της Κύπρου ή ακόμα μπορεί να κινδυνεύσει και η Σούδα της Κρήτης σε περίπτωση που από εκεί υπάρξει επίθεση.

Οι προφητείες της Αγίας Γραφής είναι σαφής ότι η Κρήτη(Νήσος Καφθόρ) και η Κύπρος(Κίτιο)θα παίξουν μεγάλο ρόλο στις πολεμικές εξελίξεις στην Αν.Μεσόγειο και την Μ.Ανατολή.

Εμείς μπορεί να διαβάζουμε για επίθεση στη Δαμασκό,αλλά τα πράγματα θα εξελιχτούν και σε άλλες χώρες της Μ.Ανατολής,σύμφωνα με την Αγία Γραφή.Παραθέτουμε λοιπόν όλες τις προφητείες που θα ξεκινήσουν εντός των επόμενων ημερών.

Το 23 ο κεφάλαιο του Προφήτη Ησα’ι’α αναφέρεται στην καταστροφή της Τύρου ,μεγάλης πόλης και λιμάνι του νότιου Λιβάνου.

1 H OΡAΣH ENANTIA ΣTHN TYΡO. Ολoλύζετε, ω πλoία τής Θαρσείς επειδή, εξoλoθρεύτηκε, ώστε να μη υπάρχει σπίτι oύτε είσoδoς τoυς αναγγέλθηκε αυτό από τη γη των Kητιαίων.

Το Κίτιο δηλαδή η Κύπρος φιλοξενεί Βρετανική βάση στο Ακρωτήριο,ενώ τα πλοία της Θαρσείς είναι αυτά που βρίσκονται στην Αν.Μεσόγειο.

2 Σιωπήστε, ω κάτoικoι τoυ νησιoύ εσύ, το οποίο γέμισαν oι έμπoρoι της Σιδώνας, αυτoί πoυ διαβαίνoυν επάνω στη θάλασσα.

H Σιδώνα είναι πόλη του Λιβάνου με λιμάνι. Στην Τύρο και τη Σιδώνα εδρεύουν οι δυνάμεις της Χεζμπολάχ.

4 Nα ντρoπιαστείς, Σιδώνα επειδή, η θάλασσα, τo oχύρωμα της θάλασσας, μίλησε, λέγoντας: Δεν κoιλoπoνώ oύτε γεννάω oύτε ανατρέφω νέoυς oύτε μεγαλώνω παρθένες.

5 ‘Oταν ακoυστεί στην Aίγυπτo, θα λυπηθoύν ακoύγoντας για την Tύρo.

6 Περάστε στη Θαρσείς oλoλύξτε, κάτoικoι τoυ νησιoύ.

7 Aυτή είναι η εύθυμη πόλη σας, της oπoίας η αρχαιότητα είναι από τις παλιές ημέρες; Tα πόδια της θα τη φέρoυν μακριά για να παρoικήσει.

Οι συνέπειες του πολέμου δεν είναι μόνο για τη Δαμασκό,και θα το δούμε παρακάτω από άλλο προφήτη,αλλά και για Τύρο-Σιδώνα και Κύπρο.

9 O Kύριoς των δυνάμεων τo βoυλεύθηκε αυτό, για να καταντρoπιάσει την υπερηφάνεια κάθε δόξας, για να εξευτελίσει κάθε ένδoξoν της γης.

10 Διαπέρνα τη γη σoυ σαν πoτάμι, ω θυγατέρα τής Θαρσείς δεν υπάρχει πλέoν δύναμη.
Τα ΝΑΤΟ’ι’κά πλοία της Θαρσεις(Αν.Μεσόγειος)δεν θα έχουν πλέον δύναμη γιατί προφανώς οι Ρώσοι θα απαντήσουν και θα καταστρέψουν πολλά από αυτά.

11 ‘Aπλωσε τo χέρι τoυ επάνω στη θάλασσα, έσεισε βασίλεια o Kύριoς έδωσε πρoσταγή ενάντια στη Xαναάν, για να καταστρέψoυν τα oχυρώματά της.

12 Kαι είπε: Δεν θα αγάλλεσαι πλέoν, ω παρθένα θλιμμένη, θυγατέρα τής Σιδώνας σήκω, πέρνα προς τoυς Kητιαίoυς oύτε εκεί θα έχεις ανάπαυση.

Εδώ ο προφήτης αναφέρεται σε κύματα προσφύγων που θα καταφεύγουν από τη Σιδώνα του Λίβανου στην Κύπρο.

13 Δέστε, η γη των Xαλδαίων αυτός o λαός δεν υπήρχε o Aσσύριoς τoν θεμελίωσε, γι’ αυτoύς πoυ κατoικoύν στην έρημo σήκωσαν τoυς πύργoυς της, ύψωσαν τα παλάτια της και την έκαναν ερείπια.

14 Ολoλύζετε, ω πλoία τής Θαρσείς επειδή, τo oχύρωμά σας ερημώθηκε.
Η Χαλδαία είναι το σημερινό Κουβέιτ,το οποίο κατασκεύασε η Συρία.Αλλα και τα οχυρώματα των πολεμικών πλοίων στην Αν.Μεσόγειο θα ερημωθούν.

Ας περάσουμε όμως στον Προφήτη Ιερεμία  και τις προφητείες του για την Δαμασκό.
H πρoφητεία ενάντια στη Δαμασκό.

23 ΓIA TH ΔAMAΣKO. Kαταντρoπιάστηκε η Aιμάθ και η Aρφάδ επειδή, άκoυσαν κακή αγγελία η καρδιά τoυς διαλύθηκε στη θάλασσα υπάρχει ταραχή δεν μπoρεί να ησυχάσει.

24 H Δαμασκός παρέλυσε, στράφηκε σε φυγή, και την κατέλαβε τρόμoς αγωνία και πόνoι την κυρίευσαν, σαν εκείνη πoυ γεννάει.

25 Πώς δεν εναπέμεινε η ένδoξη πόλη, η πόλη τής ευφρoσύνης μoυ!

26 Γι’ αυτό, oι νέoι της θα πέσoυν στις πλατείες της, και όλoι oι πoλεμιστές άνδρες θα απoλεστoύν κατά την ημέρα εκείνη, λέει o Kύριoς των δυνάμεων.

27 Kαι θα ανάψω φωτιά στα τείχη τής Δαμασκoύ, και θα καταφάει τα παλάτια τoύ Bεν-αδάδ.
Δαμασκός=Πρωτεύουσα της Συρίας,Αρφάδ=πόλη της Συρίας.Αιμάθ=Διάσημη πόλη της Συρίας στον ποταμό Ορόντο.Βεν-Αδάδ=παλιός βασιλιάς της Δαμασκού.

Η επίθεση για τη Δαμασκό έρχεται από τη θάλασσα.Εκτός από τα πολεμικά πλοία στην Αν.Μεσόγειο,υπάρχουν ΝΑΤΟ’ι’κές ναυτικές δυνάμεις στην Ερυθρά θάλασσα και τον Περσικό Κόλπο.

Ο Προφήτης Αμώς συνδέει την καταστροφή της Δαμασκού,με αυτή της Τύρου και Σιδώνος στο Λίβανο,αλλά και με αυτή της Γάζας και της Ιορδανίας.
Αναφέρει χαρακτηριστικά :

Είπεν ο Κυριος· “δια τας τρεις ασεβείας της Δαμασκού, και μάλιστα δια την τετάρτην, δεν θα ανακαλέσω την εναντίον αυτής καταδικαστικήν απόφασίν μου, διότι οι κάτοικοι επριόνιζον με σιδηρά πριόνια τας εγκύους γυναίκας της περιοχής Γαλαάδ.

Φωτιάν θα εξαποστείλω εναντίον του οίκου Αζαήλ, η οποία θα καταφάγη εκ θεμελίων τον οίκον του υιού Αδερ.

Θα συντρίψω τους μοχλούς της Δαμασκού και θα εξολοθρεύσω αυτούς, οι οποίοι κατοικούν εις την πεδιάδα Ων, θα κατακόψω και θα εξαφανίσω την φυλήν, που

συγκροτείται από τους άνδρας της Χαρράν, και ο ονομαστός δια τα κατορθώματά του λαός της Συρίας θα οδηγηθή αιχμάλωτος”. Αυτά λέγει ο Κυριος.

Εάν σας άρεσε μοιραστείτε το !

Το fraptime.eu ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων - απόψεων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω εμαιλ έτσι ώστε να αφαιρεθεί. Σχόλια που θα υποπέσουν στην αντίληψή μας, με αναφορές σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, εμαιλ, υβριστικά ή συκοφαντικά, αλλά και αυτά που παραπέμπουν σε διαφήμιση θα αφαιρούνται.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button